Lab. member


Staff

Professor

Dr. Tomohiro Ichinose

landscape ecology and planning, rural planning

Senior researcher

Ikuko Imoto

Landscape architecture, landscape ecology and planning

Project researcher

Yumi Yamada

GeoinformaticsLecturer

 • Dr. Tomoko Seki

 • Dr. Kei Uchida
 • Keiko Sasaki
 • Tomonari Yamaguchi

Senior researcher

Dr. Satoru Itagawa

Landscape ecology, ecological design

Senior researcher

 • Dr. Stefan Hotes
 • Masayoshi Nageishi

Assistant

 • Nami Sugai
 • Michiko Enomoto


Doctor course student

 • Rina Susanti
 • Keita Aragane

Master course student

 • Nadia Paramitha Kusumawardhani
 • Takumi Shimizu
 • Hiroki Yuasa
 • Shogo Sakai

Research Student

 • Matias Rodriguez

Undergraduate student

 • Hiroya Matsunoshita
 • Yusuke Sugata
 • Takumi Amano
 • Masamichi Iwamoto
 • Masaya Hanafusa
 • Masanori Hinokio
 • Ruka Saito
 • Mayu Shimura
 • Ko Nakamura
 • Hanaka Ishii